ระบบ Q Online
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

**โปรดอ่าน**   เปิดจอง เฉพาะวันทำการ เวลา 06.00-15.00 น.

ปิดจอง เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ

เนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอความร่วมมือให้ผู้ทำการจองคิวออนไลน์

แคปหน้าจอแสดงหลักฐานฐานการจองคิว แก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง

ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

วันนี้ 26-09-2563***ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ปิดปรับปรุงคิวออนไลน์ทันตกรรม ชั่วคราว
กรุณานัดรับคิวให้บริการที่โรงพยาบาล หรือติดต่อ 090-2156205***
ผู้ดูแลระบบ

ห้ามนำโปรแกรมไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์ โดย กูประจักษ์ ราเหม นวก.คอมพิวเตอร์
ถ้าใช้ Internet Explorer (ให้ใช้ V.9 ขึ้นไป)